default_mobilelogo

Disclaimer en privacy

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door Intellectuele Rechten en behoren toe aan Piet Verhoeve (hierna PVFOTO genoemd) of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid.
De informatie op deze website is van algemeen belang.

De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijke, professionele of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

PVFOTO levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.

Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal PVFOTO de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel als mogelijk weer recht te zetten.

PVFOTO kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerde van de site contacteren.

De inhoud van de site, inclusief de links en hyperlinks, kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of zelfs verwijderd worden.

PVFOTO geeft geen garantie voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor een slechte werking en/of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

PVFOTO kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor de schade die te wijten is aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links en hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van of aan programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of daar onrechtreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud hiervan.

PVFOTO verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de vorige alinea en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd. (RPR Antwerpen Afdeling Mechelen).

Privacy beleid.

PVFOTO hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke gegevens gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn of haar gegevens voor directe marketing.
Daartoe zal hij of zij zich dienen te richten tot PVFOTO, Zakstraat 15/301, 2800 Mechelen of via .

Uw persoonsgegevens zullen nooit aan derden doorgegeven of ter beschikking worden gesteld.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie(s) van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan PVFOTO de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

PVFOTO kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk deze website peranent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens het bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc (Google). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (kleine tekstbestandjes) die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internet gebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.